top of page

Group

Public·5 members
Philip Galkin
Philip Galkin

Syskonbadd 1782


When Syskonbädd 1782 was first released in Italy in 1971 the Committee for the Theatrical Review of the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities rated it as VM18: not suitable for children under 18. In addition, the committee imposed the removal of the following scene: the scene in which Jacob is in bed with two naked women.
Syskonbadd 1782Sweden, 1782. Jacob, a young noble, somewhat wild and vehement, returns from his studies in France. After his absence, he returns home happy, but is even happier of meeting his beloved sister Charlotte again. However, she has been promised to the Baron Alsmeden, a man of great influence at court, and this fact will awake a feeling like jealousy in Jacob.


I Sverige sommaren 1782. Den unge adelsmannen Jacob återkom- mer till fädernegodset i Sörmland efter flera års studier u- tomlands. Han träffar sin syster - deras föräldrar är dö- da - och hör att hon ämnar gifta sig med baron Carl Ulrik Alsmeden.


"Syskonbädd 1782" upplever jag tveklöst som Vilgot Sjömans st- arkaste film hittills, hans varmaste och friaste. Hans männ- iskokunskap och lyhördhet ger honom inte endast en lysande framgång som personinstruktör - den som formas i Bibi Ander- ssons och Per Oscarssons makalösa spel. I deras personer sl- äpper han loss djupa flöden av sin sensualism, som i hans tidigare filmer varit uppdämda. Men tätheten och intensitet- en i "Syskonbädd" vittnar också om filmberättarens och manus- diktarens styrka."


Sjöman såg pjäsen på en teater i Paris i juni 1961 och den gav honom uppslaget till filmens motiv: den förbjudna sysko- nkärleken. Andra litterära förebilder, som möjligen kan ha påverkat honom på något stadium av filmens tillblivelse, har han själv försökt redovisa i sin artikel "Tio frågor om Sys- konbädd 1782" i Chaplin nr 65.


Sweden, 1782. Jacob, a young noble, somewhat wild and vehement, returns from his studies in France. After his absence, he returns home happy, but is even happier of meeting his beloved sister Charlotte again. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Wesley Gomez
  Wesley Gomez
 • Andrew Panfilov
  Andrew Panfilov
 • Melthucelha Smith
  Melthucelha Smith
 • Philip Galkin
  Philip Galkin
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page